Kontakt Information


+45 30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Adresse:
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

Ved at være på Lindersvold har jeg fået rigtig meget

Heldagsskolen

Jeg har fået lærdom, som jeg er ret sikker på at jeg ellers ikke ville have haft.
Efter 2½ år føler jeg, at jeg er godt rustet til at komme videre, jeg har lært mange færdigheder jeg kan bruge i mit videre liv, f.eks. at bruge forskellige værktøjer og hvordan man bruger og anvender forskellige IT redskaber.

Men jeg har også fået mange gode oplevelser. F.eks. ved at være med på studieture til spanien og lære om spansk kultur, historie og samfundsforhold, være på virksomhedsbesøg, ture og udflugter og prøve at stå på en scene og spille teater.
Herigennem har jeg også fået mange nye venner, jeg har lært at arbejde sammen med andre og jeg er i det hele taget blevet meget mere social.

Men også i skolefagene har jeg rykket mig. Jeg har bestået afgangsprøver i matematik, dansk og engelsk og er nu klar til at forfølge min drøm om at starte på den pædagogiske grunduddannelse.
Jeg er blevet meget bedre til at skrive, også i forskellige genrer og udtrykke mig mundtligt og skriftligt.

Skolen var meget god til at undervise mig på et niveau, hvor jeg kunne være med og bygge mig op igen, jeg tror det er en af hovedårsagerne til at jeg er kommet så langt.

Det er selvfølgelig ikke til at vide, hvordan det var gået, hvis jeg ikke var kommet på Lindersvold, men jeg forestiller mig, at det nok ikke vil være gået så godt som jeg selv syntes det er.

Jeg har lært rigtig meget på Lindersvold. Jeg har lært en masse små lifehacks som jeg kan bruge når jeg forlader skolen og i mit voksenliv, de lifehacks er: at bruge motorsav og sikkerhed, værktøj navne, sætte min egen farm op og IT.

Jeg har også lært rigtig meget i de grundlæggende fag som gør mig meget mere selvsikker når jeg får forskellige opgaver.
Jeg har også lært rigtig meget kultur specifikt Spanien på grund af de studieture jeg har været på, jeg har været både i Malaga og Mallorca hvor vi har besøgt en masse forskellige ting som f.eks. Guacamoleforbrik, skole, folkeby og storby. Jeg har også været på rigtig mange ture som har givet mig nogle rigtig fede oplevelser, hvor jeg også har lært rigtig mange af kende.
Jeg har også fået en masse gode venner ved hjælp af teater som jeg har spillet i.

Hvad har jeg lært:
Jeg har arbejdet rigtig meget med hovedfagne, i matematik har jeg bl.a lært at regne renter, geometri, procent og brøker. I dansk lærte jeg rigtig meget at læse/skrive i forskellige genrer, stave og grammatik. I engelsk lærte jeg også at læse/skrive i forskellige genrer og uddybe mig med andre ord.
Jeg har også lært at bruge forskellige værktøjer og hvordan du bruger en motorsav
Jeg har også lært at lave skuespil og optræde foran mindst hundred mennesker.

Oplevelser:
Jeg har været på studietur i både Malaga og Mallorca hvor jeg har lært om deres kultur og samtidig fået forskellige opgaver som at købe ind i et fremmed marked.
Jeg har også været på Danmarkstur hvor vi tog ud på kanalrundfart i København, vi tog også ud i en skov og lærte bl.a. Om hvor insekter gemmer sig, hvilke dyr man må jage og hvilke der er truet. Så har jeg også været på små ture som f.eks. Forbrændingsanlæg og forsorgsmuseum.

Hvordan startede jeg:
Jeg startede på skolen december 2016 med hjemmebesøg hvor vi havde lidt undervisning sammen med gåture hvor vi talte om mig. Jeg synes det var rart at starte langsomt ud med små ture blandet ind i undervisningen, og efter en måneds tid blev jeg rigtig hurtig god til de grundlæggendefag.