Kontakt Information


+45 30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Adresse:
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

Naturen er rummelig og fremmer læring

Heldagsskolen | Pædagogik

Mange undersøgelser viser, at børn ofte for lidt tid i naturen og der er også bred enighed blandt forskere om, at naturen har en gavnlig effekt på hjerne. Hjerneforsker Kjeld Fredens beskriver det således: ”Vi  kan ikke sanse uden at bevæge os. I naturen vækkes kroppen til større sanselighed,” forklarer forskeren.Her sanser børn farvenuancerne i efterårsskoven, lytter til artsrigdommen af fugle eller stilheden,  mærker den ru og våde bark, når de klatrer i træerne eller lugter til den fugtige jord efter regn.”Uden sanselighed mister vi nærværet med vores omgivelser.”

På Heldagsskolen Lindersvold er vi meget bevidste om dette. Blandt andet derfor har vi i vores naturklasse for de yngste elever indført et nyt tiltag. Nemlig at klasseværelset 2 gange om ugen flytter helt ude i skoven. Til formålet har vi fundet nogle steder i nærområdet, der byder på faciliteter til at lave bål og shelter, som er vores base for undervisningen. Her lærer eleverne om brandtrekanten i Natur og Teknik, om de dyre- og plantearter de møder i skoven og vi bruger naturens materialer som inspiration til at lave traditionelle skolefag som matematik eller dansk.

En anden gavnlig effekt er desuden, at vi kan mærke at eleverne slapper mere af, når de er ude i naturen og at det social samspil også fungerer bedre. Det er fordi i naturen er der rummelighed, her er der langt op til “loftet” og hvis man alligevel bliver sur på hinanden er der masser af muligheder for at trække sig og køle lidt af.

Initiativet begynder at vise gode resultater på elevernes trivsel og indlæring, så vi vil fortsætte med flytte klasseværelset ud i skoven fremadrettet.