Kontakt Information


+45 30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Adresse:
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

Lindersvold har fået en dronning

Fælles | Heldagsskolen | Pædagogik
Vores nye bier er nyttige, flittige og fascinerende. Vi glæder os til at høste honning senere på sommeren, og imens bruger vi de flyvende insekter i undervisningen, hvor de stimulerer elevernes nysgerrighed og lærelyst.

Fint skal det være her på Lindersvold. I sidste uge flyttede der en royal frue plus hendes familie ind på stedet. Det er vores nye honningbier, der skal bestøve vores frugttræer og sikre os lidt sødt på brødet eller i theen senere på sæsonen.

Vi har i flere år ladet græs, urter og småbuske stå vildt på vores udearealer, så Lindersvold kan være et rart sted for insekter og fugle. I vinter byggede vi et stort bistade med vindue, så eleverne kan følge med i biernes arbejdsdag. Og nu er det altså lykkedes os at finde en passende familie til vores stade.
Økologi, bæredygtighed og biodiversitet er en del af vores værdisæt, og en stor del af vores samvær og undervisning tager udgangspunkt i det.

Det er vores lærer på heldagsskolen, Alex, der sammen med sine elever passer vores nye beboere. Forleden dag var det vores fremtidsklasse, der havde bier på skemaet. Patrick trak i dragten, der skal beskytte mod bierne, mens Alex forklarede fremtidsklassen, at det under alle omstændigheder er sjældent, at avlede honningbier stikker. Mennesker har gennem århundreder avlet bier, der både giver meget honning og samtidig er helt fredelige at være sammen med. Selvom vores bi-familie er ny, var tavlerne allerede tunge af honning, og eleverne gjorde store øjne, da vokstavlerne en efter en blev løftet op fra staderne, og hundredevis af de lodne arbejdere kravlede rundt.

Vi oplever gang på gang, at elevernes nysgerrighed vækkes, når undervisningen bliver hevet ud i naturen. Vi kom vidt omkring i bi-timen, og talte både om biers forplantning, bananavl, japanske dræverhvepse og mono-kultur i landbruget. Vores bier har haft deres første undervisningsgang, og de har vist sig at være glimrende lærere.