Kontakt Information


+45 30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Adresse:
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

Hvorfor er det vigtig, at børn kommer tæt på naturen?

Heldagsskolen

Her på Heldagsskolen Lindersvold mener vi, at komme i kontakt med den verden, som vi lever i er vigtigt for indlæring, forståelse og nysgerrighed.
Mennesket kom til jorden inden, at der var byer og materielle goder, som vi kender til i dag. Her levede mennesket i harmoni med naturen og var en naturlig del af fødekæden og økosystemet. Gennem evolutionen, vores teknologiske og videnskabelige udvikling er vi kommet længere og længere væk fra naturen. Vi sover ikke i grotter, men bor i huse. Vi fanger ikke selv vores mad, men går ned og henter den i køleboksen. Det er bekvemmeligheder, som vi nyder godt af, men som samtidig har skab en distance mellem os og naturen. Derfor skal børn have lov til at komme i kontakt med naturen igen. Børnene skal have muligheden for, at forstå hvordan naturen hænger sammen, og hvordan vores færden i naturen ændrer den og til tider beskadiger den.
Når børnene er i naturen, får de lov til at udtrykke sig frit og det giver rummelighed i hverdagen. Deres lege i naturen kan ofte være lange og fantasifulde, hvilket kan skabe koncentrerede og rolige børn. Dette er der eksempler på fra naturbørnehaver og -skoler[1].
Det er ikke en banebrydende opdagelse, at vi trives bedre i naturen og i frisk luft.
Naturen giver samtidig plads til enhver type børn. Der er plads til larm og spektakel og til fordybelse og stilhed. De kan udforske de små vidundere og forstå de store. I naturen vækkes børnenes nysgerrighed og herigennem opstår en naturlig læring og interesse. Deres undren kan besvares teoretisk og hænger derved måske fast, da det har været spørgsmål, som de selv har stillet. Her kan en konkrete hændelse fx vandforurening kombineres med en mere abstrakt forståelse af klimaforandringerne.
Så for endeligt at besvare spørgsmålet, så er det vigtigt, at børn kommer tæt på naturen af flere grunde. Det er både lærerigt, beroligende og sundhedsmæssigt godt, og så meget mere for det enkelte individ, men det kan være svært at sætte ord på.
Læs mere i vores årsprogram for indskolingen.

[1] Undersøgelse af naturbørnehaver, kan lokaliseres på http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvordan-begrundes-p%C3%A6dagogisk-arbejde-i-naturen