Kontakt Information


+45 30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Adresse:
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

På Lindersvold er vi “vilde med vilje!”

Center for Planetbeskyttelse

Vi skaber et godt grosted, for mennesker planter og dyr.
Der har længe været snak om, at verdens bier er truede. Siden den første biavler i 1971 åbnede et bistade for at finde hele kolonien forsvundet eller død, har vi spekuleret over, hvorfor de summende insekter dør. Og ikke mindst, hvad der vil ske med verden, hvis det fortsætter.
Bier er nemlig livsnødvendige for verdens økosystemer og vores produktion af fødevarer. Bierne bestøver alle de blomster, som skal blive til alt fra æbler til tomater

Der er forskellige grunde til at bierne dør, f.eks. når bønder sprøjter gift på markerne. En anden grund, er en lille parasit, som kom til landet for ca. 30 år siden, og nu har spredt sig til alle biavlere. Den hedder varroamiden, og når den flytter ind i et bistade, så dør alle bier inden for få år.

Den sidste grund kan være at der er ikke så mange forskellige blomster og planter som der har været tidligere, mest fordi meget af Danmark er opdyrket men kun med få afgrøder som gør det svært for bierne at finde nok mad

 

Pas på de vilde

Mange mennesker i Danmark er begyndt at have tamme bier i haven, elle inde i byen som ”bybierne” i København. Dette bliver gjort i den bedste mening for bierne, for at sikre at de ikke uddør, samtidig kan vi høste deres honning.

På den måde passer vi godt på de ”tamme bier” og glemmer måske de vilde, som er lige så vigtige. Hvis der er mangel på føde til bierne, har undersøgelser vist at de tamme bier vil vinde og de vilde vil tabe. Det betyder måske i fremtiden at bierne og bestøvningen af blomster, kun kan foregå hvis mennesker sikrer det. Så jo flere ”tamme” bier vi har – jo større er faren for at vi udrydder de vilde. Vilde bier flytter nemlig ikke lige ind i et bistade, men har brug for revner, hule træstammer og andet ”rod” som er i naturen.

 

Der skal være plads til alle

På Lindersvold er der plads til de vilde og de tamme, vi lader vores områder med træer passe sig selv. Vi laver områder hvor græsser og blomster vokser vildt. Vi har plantet frugttræer, vi vil så flere vilde blomster og planter og buske, og vi siger nej til giftige sprøjtemidler.

Alt dette er kun en ”biting”, – der er så meget mere vi kan gøre for naturen på Lindersvold og i Danmark. Vi passer på vores planet og de levendes hjem.